Giới thiệu

Giới thiệu

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Xí nghiệp Khai thác Dầu khí có chức năng và nhiệm vụ chính là khai thác, xử lý dầu thô và chuyển giao dầu thương phẩm cho Công ty PV Oil xuất khẩu; Bơm ép nước duy trì áp suất vỉa; Thu gom khí đồng hành về các giàn nén khí để nén đưa khí về bờ và cung cấp khí khai thác các giếng gaslift. Bên cạnh đó, Xí nghiệp Khai thác còn làm dịch vụ kỹ thuật cho các công ty dầu khí trong và ngoài nước, dịch vụ kết nối, xây dựng, vận hành phát triển mỏ cho các công ty dầu khí như mỏ Cá Ngừ Vàng của Hoàn Vũ JOC, Nam Rồng – Đồi Mồi cho liên doanh VJR, dịch vụ cho thuê và vận hành tàu chứa dầu cho liên doanh Hoàng Long – Hoàn Vũ. Các công trình trọng điểm:

            -   Giàn CNTT có công suất xử lý 20.000 tấn dầu/ ngày đêm.

-       Giàn cố định có công suất khai thác 5.000 tấn dầu/ ngày đêm.

-       Giàn Bơm ép nước có tổng công suất 80.000 m3/ ngày đêm.

-       Số giếng khai thác bình quân một giàn: 16 giếng.

-       Tàu chứa dầu có sức chứa: 150.000 ngàn tấn dầu.

XN Khai thác Dầu khí có các nhiệm vụ và chức năng chính sau:

·         Khai thác dầu khí trên các giàn cố định và giàn nhẹ lắp đặt ngoài biển.

·         Xử lý, bảo quản dầu thô trên các kho nổi chứa xuất dầu và xuất bán dầu thương phẩm sang tàu dầu khách hàng.

·         Bơm ép nước vào vỉa để duy trì áp suất vỉa.

·         Thu gom khí đồng hành  và chuyển cho giàn nén khí ép chuyển về bờ.

·         Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí: máy móc thiết bị chuyên ngành dầu khí; dịch vụ kỹ thuật lòng giếng; dịch vụ kỹ thuật tăng sản lượng; lắp đặt, vận hành thử, đưa vào sử dụng  máy móc thiết bị; bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa, thử nghiệm; hiệu chỉnh các thiết bị chuyên ngành dầu khí, bao gồm thiết bị cần ống, bơm ngầm, các trang thiết bị công nghệ, cơ khí và đo lường tự động hóa….

·         Dịch vụ kết nối, xây dựng và vận hành khai thác mỏ, dịch vụ cho thuê, vận hành các tàu chứa dầu và xuất bán các sản phẩm dầu.

            Do đặc thù của công tác khai thác dầu khí, mọi hoạt động sản xuất chính của XNKT đều diễn ra trên biển. Bộ phận điều hành và sản xuất phụ trợ, với các chức năng riêng của mình, diễn ra ở trên bờ. Cơ cấu tổ chức quản lý của XNKT được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng. Để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và hội nhập với thị trường dầu khí khu vực, Lãnh đạo xí nghiệp Khai thác dầu khí cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác dầu khí hiệu qủa và an toàn, bảo về tài nguyên và môi trường.

​