Giới thiệu

Giới thiệu

CÁC SỰ KIỆN CHÍNH

 STT

THỜI GIAN

SỰ KIỆN CHÍNH

1

19/06/1981

Ký Hiệp định Liên Chính phủ về việc thành lập XNLD Vietsovpetro.

2

19/11/1981

Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam ra quyết định số 136-HĐBT cho phép XNLD hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

3

31/12/1983

Khoan giếng khoan thăm dò đầu tiên ở mỏ Bạch Hổ.

4

31/03/1984

Khởi công lắp ráp chân đế số 1 giàn MSP-1 mỏ Bạch Hổ.

5

24/05/1984

Phát hiện dòng dầu công nghiệp ở mỏ Bạch Hổ.

6

21/06/1985

Phát hiện dòng dầu công nghiệp ở mỏ Rồng.

7

26/06/1986

Khai thác tấn dầu thô đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ.

8

13/02/1987

Thành lập xí nghiệp Khai thác Dầu khí trên cơ sở xưởng khai thác dầu khí trực thuộc XNLD Vietsovpetro.

9

11/5/1987

Phát hiện dòng dầu công nghiệp ở tầng Móng mỏ Bạch Hổ.

10

6/9/1988

Bắt đầu khai thác dầu từ tầng Móng mỏ Bạch Hổ.

11

29/12/1988

Khai thác tấn dầu thứ 1 triệu từ mỏ Bạch Hổ.

12

5/12/1990

Khai thác tấn dầu thứ 5 triệu từ mỏ Bạch Hổ.

13

16/07/1991

Ký Hiệp định Liên Chính phủ sửa đổi về XNLD.

14

2/3/1992

Khai thác tấn dầu thứ 10 triệu từ mỏ Bạch Hổ.

15

12/11/1993

Khai thác tấn dầu thứ 20 triệu từ mỏ Bạch Hổ.

16

19/11/1993

Được nhà nước khen tặng Huân chương Lao động hạng II, (Quyết  định số: 206/KT-CTN ngày 19/11/1993).

17

11/12/1994

Bắt đầu khai thác dầu ở mỏ Rồng.

18

16/04/1995

Bắt đầu đưa khí từ mỏ Bạch Hổ vào bờ

19

7/6/1996

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, (Quyết định số: 384/TTg ngày 07/06/1996).

20

19/07/1997

Được nhà nước khen tặng Huân chương Lao động hạng I, (Quyết định số: 1281/KT-CTN ngày 19/07/1997).

21

12/10/1997

Khai thác tấn dầu thứ 50 triệu từ mỏ Bạch Hổ và Rồng.

22

21/11/2001

Khai thác tấn dầu thứ 100 triệu từ mỏ Bạch Hổ và Rồng.

23

20/05/2005

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ , (Quyết định số:  431/QĐ-TTg ngày 20/05/2005).

24

4/12/2005

Khai thác tấn dầu thứ 150 triệu từ mỏ Bạch Hổ và Rồng.

25

08/11/2006

Được nhà nước khen tặng Huân chương Độc lập hạng III năm 2006, (Quyết định số: 1237/2006/QĐ-CTN ngày 08/11/2006).

26

9/6/2009

Khai thác tấn dầu thứ 180 triệu từ mỏ Bạch Hổ và Rồng.

27

20.01.2010

Nhận Bằng khen của Bộ Công Thương về thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của ngành Dầu khí Việt nam trong những năm qua, (Quyết định số: 0367/QĐ-BCT).

28

29/03/2010

Khai thác tấn dầu thứ 185 triệu từ mỏ Bạch Hổ và Rồng.

29

26.04.2010

Nhận Bằng khen của Bộ Công Thương về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2009, (Quyết định số: 2009/QĐ-BCT).

30

27/12/2010

Ký Hiệp định Liên Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa CHXHCN Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Vietsovpetro

31

26/11/2011

Kỷ niệm 50 năm truyền thống ngành dầu khí Việt Nam (1961-2011) và đón nhận danh hiệu “Anh Hùng Lao Động” (QĐ 23/11/2011)

32

16/02/2012

Kỷ niệm 25 năm thành lập XN Khai thác DK (1987-2012) và đón nhận danh hiệu “Anh Hùng Lao Động”

33

08/08/2012

Khai thác tấn dầu thứ 200 triệu

34

27/11/2012

Đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động Thời kỳ Đổi mới

35

08/06/2015

Khai thác tấn dầu thứ 215 triệu

36

11/01/2016

Đạt thành tích 9 triệu giờ công lao động an toàn liên tục, không để xảy ra tai nạn lao động

 ​