tin tức - sự kiện

HỘI THẢO TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM KHI CUNG CẤP CÁC DVKTDK VÀ GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ THẾ MẠNH TỚI KHÁCH HÀNG DVN

11/2/2022 3:46:57 PM
Trong những năm qua, XNKTDK đã và đang cung cấp dịch vụ can thiệp giếng bằng hệ thống slickline được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, hiện nay XNKTDK đang thực hiện một số hợp đồng về “Dịch vụ Slickline, Mast và xử lý axit cho giếng DH-15P, DH-22XP và DH-23XP” cho khách hàng PVEP POC.

Trong những năm qua, XNKTDK đã và đang cung cấp dịch vụ can thiệp giếng bằng hệ thống slickline được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, hiện nay XNKTDK đang thực hiện một số hợp đồng về “Dịch vụ Slickline, Mast và xử lý axit cho giếng DH-15P, DH-22XP và DH-23XP” cho khách hàng PVEP POC. Nhằm trao đổi kinh nghiệm và tháo gỡ những vướng mắc, tồn đọng trong quá trình thực hiện với khách hàng PVEP POC, đồng thời giới thiệu sâu hơn về ngành công nghệ cao này đến khách hàng khác về các vấn đề liên quan như: thiết bị, công nghệ, quy trình làm việc, quy trình test thiết bị, các loại chứng chỉ…liên quan đến dịch vụ xử lý axít cho giếng. “Hội thảo trao đổi kinh nghiệm khi cung cấp các DVKTDK và giới thiệu các DV thế mạnh tới khách hàng DVN” được diễn ra tại Bình Châu vào ngày 15-16/10/2022, bao gồm CBCNV đến từ PVEP POC, PVEP Blocks 01&02, HLHVJOCs, TLJOC và XNKTDK.

Tại hội thảo, đại diện PVEP POC và XNKT trình bày kết quả đã đạt được và trao đổi về các giải pháp, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện các dịch vụ kĩ thuật dầu khí cho PVEP POC. hiện nay XNKTDK đang thực hiện một số hợp đồng về “Dịch vụ Slickline, Mast và xử lý axit cho giếng DH-15P, DH-22XP và DH-23XP” cho khách hàng PVEP POC. Bên cạnh đó, giới thiệu sâu hơn về ngành công nghệ cao này đến khách hàng khác về các vấn đề liên quan như: thiết bị, công nghệ, quy trình làm việc, quy trình test thiết bị, các loại chứng chỉ…liên quan đến dịch vụ xử lý axít cho giếngNhững thành quả đạt được chính là nhờ sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau giữa đội ngũ CBCNV chuyên trách kỹ thuật của XNKT và PVEP POC.

Sau mỗi phần trình bày của đại diện từ các bên, các CBCNV chuyên trách kỹ thuật đã có cuộc thảo luận sôi nổi để các bên xem nhìn nhận và đánh giá các ưu, nhược điểm và cùng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thực hiện các dịch vụ kỹ thuật dầu khí cho khách hàng DVN mà XNKT đã thực hiện.

Kết thúc hội thảo, đại diện XNKT cảm ơn những ý kiến đóng góp chân thành, quý báu của đội ngũ kỹ thuật hai bên, đồng thời nhấn mạnh hai bên cần đẩy mạnh phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để đạt hiệu quả an toàn và chất lượng cao hơn.

Sau đây là một vài hình ảnh của buổi Hội thảo:
Ban DVKT&VH

Tin nổi bật