tin tức - sự kiện

Xí nghiệp Khai thác Dầu khí xây dựng văn hoá dầu khí đặc trưng trên công trình biển.

6/5/2023 12:45:30 PM
Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro sau hơn 40 năm hình thành và phát triển đã đạt được những thành tựu quan trọng, có thể kể đến như khai thác gần đạt mốc 250 triệu tấn dầu từ Lô 09-1; thu gom và vận chuyển về bờ hơn 44 tỷ m3 khí đồng hành; nộp ngân sách nhà nước hơn 58 tỷ USD (gồm thuế và lợi nhuận phía Việt Nam)

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro sau hơn 40 năm hình thành và phát triển đã đạt được những thành tựu quan trọng, có thể kể đến như khai thác gần đạt mốc 250 triệu tấn dầu từ Lô 09-1; thu gom và vận chuyển về bờ hơn 44 tỷ m3 khí đồng hành; nộp ngân sách nhà nước hơn 58 tỷ USD (gồm thuế và lợi nhuận phía Việt Nam). Tuy nhiên, sau một thời gian dài đưa vào khai thác, các mỏ dầu chủ lực như Bạch Hổ, Rồng đang ở vào giai đoạn suy giảm sản lượng, các khu vực mới cũng đang được tích cực triển khai công tác nghiên cứu, xây dựng và đưa vào phát triển trong những năm gần đây, nhưng nhìn chung vẫn chưa chặn được đà suy giảm sản lượng. Như vậy, việc đảm bảo duy trì và phát triển ổn định Vietsovpetro nói chung và Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (XNKT) nói riêng trong những năm tiếp theo là một thách thức lớn, đòi hỏi mỗi cá nhân, đơn vị phải hết sức nỗ lực, ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình để cùng nhau đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu quan trọng này.

 XNKT là đơn vị được giao nhiệm vụ khai thác dầu, thu gom khí và bơm ép nước duy trì áp suất vỉa; quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành khai thác các công trình dầu khí biển, các tàu chứa dầu; xử lý, vận chuyển, lưu trữ, bảo quản và xuất bán dầu thương phẩm. Ngoài ra, XNKT còn cung cấp các dịch vụ kết nối mỏ, thu gom và xử lý sản phẩm dầu khí; vận hành tàu dầu, các giàn đầu giếng và các dịch vụ kỹ thuật dầu khí khác. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, Lãnh đạo XNKT đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, bên cạnh việc nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện hệ thống quản lý, đó là tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt là văn hóa dầu khí đặc trưng trên các công trình biển (CTB).

Hệ thống các giá trị văn hóa dầu khí trên CTB mang tính đặc trưng bao gồm : (i) Hữu nghị và đoàn kết; (ii) An toàn, kỷ cương lao động ; (iii) Thi đua trong lao động sản xuất; (iv) Kết nối giữa Biển và Bờ; (v)Ý thức trách nhiệm của người lao động; (vi) Chuyên nghiệp và hiệu quả trong cung ứng dịch vụ dầu khí; (vii) Giữ gìn và bảo vệ môi trường; (viii) Rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần.

o Hữu nghị và đoàn kết
Vietsovpetro  hình thành và phát triển trên cơ sở sở Hiệp định Liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô (cũ) - nay là Liên bang Nga về hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Quá trình hình thành và phát triển Vietsovpetro là sự kết hợp, giao thoa của hai nền văn hóa Việt-Nga, thắm đượm tình hữu nghị và đoàn kết. Nét đặc trưng văn hóa đó tạo nên tinh thần, tính cách đặc trưng riêng của tập thể lao động quốc tế trên CTB. Kể từ thời điểm giàn MSP-1 đưa vào vận hành và khai thác năm 1986 đến nay, dù phải đối mặt với biết bao khó khăn gian khổ nhưng đội ngũ tập thể lao động quốc tế Việt-Nga vẫn luôn đoàn kết, hợp tác chặt chẽ vượt qua mọi thách thức và hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao. Trong môi trường làm việc đa văn hóa đó, những người lao động dầu khí Việt-Nga cùng nhau “Chia ngọt sẻ bùi”, cùng tâm niệm “CTB là ngôi nhà thứ hai của mình” để từ đó hăng say làm việc và chung tay vun đắp cho tình hữu nghị Việt-Nga thêm nồng thắm, góp phần sưởi ấm không gian nơi đầu sóng ngọn gió ngoài khơi xa. Để đảm bảo môi trường làm việc quốc tế được phát huy hiệu quả tối đa, XNKT thường xuyên duy trì chính sách hợp lý, xây dựng các quy trình làm việc chặt chẽ và rõ ràng. Tất cả người lao động đều đối xử với nhau công bằng và tôn trọng, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc quốc gia.

o An toàn, kỷ cương lao động
Môi trường làm việc trên các công trình biển rất khắc nghiệt và nguy hiểm, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, cường độ và áp lực cao đòi hỏi CBCNV phải tuân thủ kỷ luật, kỷ cương lao động. Nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và hiệu quả, XNKT thường xuyên mở các lớp đào tạo kiến thức an toàn và nâng cao nhận thức cho người lao động về việc tuân thủ các quy trình an toàn chống cháy nổ cũng như các nội quy, quy định trên CTB, thực hiện việc diễn tập chống cháy, nổ và ứng cứu sự cố trên CTB. Nhờ có ý thức chấp hành tốt cùng sự tuyên truyền của chính quyền và đoàn thể mà người lao động luôn tuân thủ nội quy, quy định về đảm bảo an toàn trong lao động, giảm thiểu tai nạn lao động và điều này đã trở thành nét văn hóa về an toàn, kỷ cương trong lao động, được người lao động tự giác chấp hành. Văn hóa an toàn luôn được lãnh đạo Vietsovpetro và XNKT thường xuyên quan tâm thông qua các chương trình hành động cụ thể bao gồm đào tạo, hướng dẫn an toàn đi kèm các chế tài và chính sách thưởng phạt công minh. Nhờ vậy, văn hóa an toàn và kỷ cương đã lan tỏa mạnh mẽ, đi sâu vào nề nếp sinh hoạt của người lao động, góp phần đảm bảo công tác vận hành các CTB an toàn, liên tục và hiệu quả.

o Thi đua trong lao động sản suất
Thi đua trong lao động sản xuất đã trở thành nét đẹp văn hóa của các CTB, các phong trào thi đua được phát động sâu rộng trong toàn đơn vị như “Lao động giỏi", "Lao động an toàn", "Lao động sáng tạo” được đông đảo CBCNV hưởng ứng và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nét văn hóa này luôn được quan tâm và phát huy trong đông đảo tập thể người lao động nhằm động viên, khuyến khích CBCNV với các phong trào sáng kiến, sáng chế, các phong trào thi đua tay nghề giỏi; các hình thức khen thưởng động viên hàng năm, được lồng ghép thông qua các hoạt động của các đoàn thể.

o Kết nối giữa Biển và Bờ
XNKT  đang vận hành 10 giàn cố định, 02 giàn công nghệ trung tâm, 32 giàn nhẹ BK/RC/Mini MSP, 02 giàn bơm ép nước vào vỉa, 03 tàu chứa dầu và hệ thống hơn 770 kilomet đường ống ngầm nội mỏ, liên mỏ; vận hành khai thác 5 mỏ dầu Bạch Hổ, Rồng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng và Nam Rồng-Đồi Mồi (Lô 09-1); mỏ khí Thiên Ưng (Lô 04-3) và mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12). Tổng số CBCNV thường xuyên thay ca đi biển hơn 1400 người.
Hệ thống CTB đóng vai trò then chốt trong hoạt động sản xuất của XNKT, đảm bảo khai thác, thu gom vận chuyển, tàng trữ và xuất bán sản phẩm dầu khí và cũng là nguồn thu chính của Vietsovpetro. Nếu ví CTB là tiền tuyến  thì các Xưởng, Phòng/Ban và các bộ phận trên bờ của XNKT được xem là hậu phương vững chắc. Mối liên hệ Biển-Bờ, giữa tuyến đầu sản xuất và hậu phương đất liền luôn được Lãnh đạo XNKT quan tâm và ưu tiên hàng đầu.
Cụ thể, giữa CTB và Bờ luôn duy trì hệ thống thông tin liên lạc, giao ban hàng ngày để Lãnh đạo và các Phòng/ban chức năng nắm bắt được thông tin, tình hình sản xuất trên CTB một cách kịp thời, từ đó có những chỉ đạo, hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh nhanh chóng và hiệu quả. Nhằm đảm bảo mọi điều kiện để người lao động trên CTB yên tâm công tác, các vấn đề khó khăn, phức tạp và sự cố phát sinh trên CTB đều được Lãnh đạo Vietsovpetro cũng như XNKT điều hành xử lý một cách nhanh chóng, kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Vào các dịp Lễ, Tết, các cấp lãnh đạo, các tổ chức chính trị-xã hội XNKT đều có các chương trình hành động thiết thực như thăm hỏi và động viên, chúc Tết và tặng quà cho người lao động dầu khí trên các CTB; nắm bắt tâm tư và nguyện vọng chính đáng của người lao động để kịp thời ban hành những chính sách, chế độ hợp lý. Sự quan tâm kịp thời và động viên từ hậu phương là nguồn cổ vũ tinh thần vô cùng to lớn, là điểm tựa vững chắc để người lao động dầu khí trên CTB luôn yên tâm công tác.

o Ý thức trách nhiệm của người lao động
Người lao động trên CTB luôn ý thức về trách nhiệm cao cả của mình, họ là những người lính trên mặt trận không tiếng súng với tinh thần lao động hăng say, luôn tìm cách khắc phục và vượt qua mọi khó khăn trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và với tinh thần “Có lệnh là đi, sẵn sàng ra biển” bất kể thời tiết như thế nào, giông bão ra sao hay phải tạm xa những người thân trong những ngày Lễ, Tết để ra khơi làm nhiệm vụ. Chúng ta thật xúc động và tự hào trước hình ảnh những người lao động dầu khí chào cờ và hát quốc ca trên CTB, nơi đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi ấy, họ thể hiện lòng yêu nước bằng tinh thần hăng say lao động và giữ gìn chủ quyền đất nước. Đó là nét đẹp văn hóa đáng trân trọng của những người lao động dầu khí trên CTB.

o Chuyên nghiệp và hiệu quả trong cung ứng các dịch vụ dầu khí
XNKT là đơn vị có nhiều tiềm năng, kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành dầu khí, cụ thể như vận hành và bảo dưỡng các công trình dầu khí, kỹ thuật lòng giếng, xử lý vùng cận đáy giếng, gọi dòng giếng khoan và các lĩnh vực kỹ thuật chuyên môn khác. Hiện nay XNKT đang cung cấp dịch vụ vận hành bảo dưỡng (O&M) cho các mỏ Cá Ngừ Vàng của Hoàn Vũ JOC, NR - ĐM của VRJ, Tê Giác Trắng của Hoàng Long JOC, Hải Sư Trắng/ Đen của Thăng Long JOC. Đội ngũ người lao động XNKT luôn thể hiện tính chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm, thân thiện và minh bạch trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thực tế, XNKT luôn nhận được những đánh giá rất cao của khách hàng về chất lượng cũng như tính an toàn, hiệu quả trong hoạt động cung cấp dịch vụ thời gian vừa qua. Tập thể CBCNV XNKT luôn quán triệt và thống nhất mục tiêu thể hiện tính chuyên nghiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ, củng cố và nâng cao thương hiệu XNKT nói riêng và Vietsovpetro nói chung nhằm tìm kiếm thêm khách hàng và mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ.

o Giữ gìn và bảo vệ môi trường
Từ suy nghĩ tới hành động, bên cạnh nhiệm vụ chính là đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả hệ thống các CTB, công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường luôn được tập thể Lãnh đạo và CBCNV quan tâm, hưởng ứng. Theo đó, người lao động luôn tuân thủ quy định giữ gìn vệ sinh công nghiệp theo hướng hiện đại; triển khai áp dụng công nghệ tiên tiến để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường biển như: Công nghệ xử lý nước thải, hệ thống phân loại thu gom rác từ đầu nguồn và máy ép rác... đồng thời cập nhật  các quy trình, quy định, các văn bản pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí và góp phần thiết thực bảo vệ môi trường.
Vào các dịp Lễ, Tết, kết hợp với cung ứng hậu cần từ bờ ra biển là các món quà như chậu cây xanh, hoa cảnh để gửi gắm tình thương và nỗi nhớ của hậu phương đất liền đến tiền tuyến ngoài khơi. Góc thiên nhiên trên CTB trở thành không gian xanh kỳ diệu giữa muôn trùng sóng gió, dưới bàn tay chăm sóc của người lao động đã vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết vẫn đâm chồi, nảy lộc, nở hoa. Không gian xanh trên những CTB luôn được những người làm dầu khí chăm sóc và vun trồng nhằm tạo không gian thư giãn sau những giờ làm việc vất vả, mang lại cảm giác gần gũi với đất liền.

o Rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần
Sau những giờ nghỉ ca là hoạt động thể dục thể thao sôi nổi, cuốn hút người lao động tham gia rèn luyện sức khỏe, đảm bảo được đời sống tinh thần và thể chất, tái tạo sức lao động để tăng năng suất, nâng cao chất lượng công việc. Tùy vào điều kiện của mỗi CTB mà mọi người tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí như: Bóng chuyền, bóng bàn, bida, đá cầu, hát karaoke, chạy và đi bộ hay các hình thức khác. Dù điều kiện còn khó khăn về vật chất và không gian hạn chế nhưng mọi người đều vui vẻ, sẻ chia cùng tập luyện. Đặc biệt trong những dịp Lễ và sự kiện quan trọng, các CTB tổ chức những cuộc thi thể thao, văn nghệ với các hình thức linh động, phong phú, vui tươi, lành mạnh. Những hoạt động vui chơi, giải trí trên các công trình biển thực sự bổ ích, trở thành nét văn hóa đẹp của những người làm dầu khí trên biển.
Vậy đó, với những giá trị văn hóa dầu khí tiêu biểu nêu trên mà tập thể lao động quốc tế XNKT đã kế thừa, phát huy và xây dựng trên CTB trong suốt chặng đường hình thành và phát triển đã giúp tạo dựng nên một thương hiệu « Xí nghiệp Khai thác Dầu khí », là đối tác tin cậy trong lòng bạn bè trong và ngoài nước. Những thành công ngày hôm nay của XNKT luôn gắn liền với những giá trị văn hóa dầu khí đặc trưng trên các CTB, là nhân tố quan trọng giúp kết nối những giá trị tốt đẹp, xây dựng tập thể lao động đoàn kết, sáng tạo góp phần quan trọng trong việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch khai thác dầu khí được Hội đồng Hai phía cũng như LD Vietsovpetro giao cho. XNKT đã và sẽ tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa dầu khí đặc trưng trên CTB với tinh thần  “Quyết tâm đồng lòng, khơi dòng dầu lên”, thể hiện ý chí khát vọng của những người lao động dầu khí trên các CTB, góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho sự ổn định và phát triển bền vững Vietsovpetro trong tương lai.

Ban TT&VHDN XNKT.


Hình 1: Tập thể lao động quốc tế Việt-Nga đang hăng say làm việc trên giàn CTP-2

Hình 2: Cột mốc đánh dấu 10 năm lao động an toàn trên FPSO Armada

Hình 3: Nghi thức chào cờ Tổ Quốc trên giàn PPD-40.0000

Hình 4: Cùng nhau trồng cây xanh trên CTK-3

Hình 5: Không gian xanh trên CTP-2

Hình 6: Hoạt động thể thao trên tàu VSP-02
Hình 7: Hoạt động thể thao trên tàu Chí Linh

Hình 8: Lãnh đạo XNKT thăm hỏi, động viên CBCNV giàn CTP-2 nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Hình 9: Lãnh đạo XNKT thăm hỏi, động viên CBCNV giàn MSP-6 nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Hình 10: Lãnh đạo XNKT thăm hỏi, động viên CBCNV FPSO Armada nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Hình 11: Lãnh đạo XNKT thăm hỏi, động viên CBCNV giàn RP-2 nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Tin nổi bật