tin tức - sự kiện

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XN Khai thác dầu khí lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025

6/16/2023 2:14:24 PM
Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XN Khai thác dầu khí lần thứ X, Đảng ủy XN Khai thác dầu khí (Viết tắt: XNKT)

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XN Khai thác dầu khí lần thứ X, Đảng ủy XN Khai thác dầu khí (Viết tắt: XNKT) tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XNKT lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro, đồng chí Hoàng Phúc Long - Chánh Văn phòng Đảng uỷ Vietsovpetro.Về phía, XNKT có đồng chí Đào Nguyên Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc XNKT, đồng chí Nguyễn Văn Công - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc XNKT, cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, thành viên Ban Giám đốc XNKT, Trưởng các đoàn thể: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên XNKT, các đồng chí Trưởng các Phòng/Ban BMĐH XNKT, các đồng chí Bí thư, phó Bí thư chi bộ trực thuộc.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Đào Nguyên Hưng - Bí thư Đảng uỷ trình bày dự thảo báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XNKT lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, XNKT đã vượt qua những khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đề ra cũng như nghị quyết Hội đồng giao. Tính đến tháng 5/2023, kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ chính trị như sau:

- Nhiệm vụ chính trị số 1: Đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ dầu khí, công trình dầu khí hiện hữu tại Lô 09-1, 09-3/12, 04-3; đảm bảo kịp thời đưa các công trình dầu khí mới vào khai thác nhằm duy trì ổn định sản lượng khai thác: Đã Khai thác được 10.454.956 tấn dầu thô, trung bình đạt 106,8 % kế hoạch của các Hội đồng giao;

- Nhiệm vụ chính trị số 2: Hoàn thiện và phát triển các dịch vụ kỹ thuật dầu khí cho các tổ chức bên ngoài mà XNKT có thế mạnh: Doanh thu Dịch vụ ngoài 238.736.152,42 USD đạt 107,03%.

- Nhiệm vụ chính trị số 3: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo hiệu quả sản xuất, phù hợp với qui mô khai thác: XNKT tiếp tục thực hiện các giải pháp tối ưu hóa chi phí, cắt giảm các chức danh trong biên chế để vừa tiết giảm được chi phí nhân công vừa đảm bảo nhu cầu sản xuất trong điều kiện không tăng biên chế và quỹ lương chức danh nhưng vẫn đảm bảo tiếp nhận vận hành an toàn các công trình mới. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nghề 2, nghề 3 để thuyên chuyển CBCNV sang đảm nhận các chức danh ghép, thay thế, kiêm nhiệm các công việc, chức danh trống của Việt Nam và cả của nhân sự Nga. Cụ thể: đã cắt giảm được 33 chức danh trong biên chế của Lô 09-1; trong đó, 27 chức danh cắt giảm và 06 chức danh được chuyển sang hỗ trợ Lô 09-3/12. 

Về công tác xây dựng Đảng và hoạt động các tổ chức đoàn thể được duy trì và phát triển. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phát triển được 51 đảng viên mới đạt 68 % Nghị quyết đại hội đề ra. Hằng năm, Đảng bộ XNKT được Đảng ủy Vietsovpetro đánh giá hoàn thành tốt (năm 2021) và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm 2020, năm 2022). Đặc biệt năm 2022, Đảng bộ XNKT là 01 trong 03 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Vietsovpetro được Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khen thưởng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về nhận diện những khó khăn và các giải pháp nhằm chủ động thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Dũng biểu dương những kết quả Đảng bộ XNKT ,đã đạt được. Đồng chí cũng nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện hoàn thành 03 nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đề ra, Đảng bộ cần có các giải pháp quyết liệt hơn; cần phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến CBCNV, người lao động nắm được các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của đơn vị; các phòng ban cần phối hợp chặt chẽ và triển khai kịp thời hơn các nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo giàn và các bộ phận phòng/ban phải chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành mua sắm vật tư thiết bị để kịp thời phục vụ công tác sửa chữa đảm bảo hoạt động các công trình biển theo kế hoạch được phê duyệt; phải luôn quan tâm hàng đầu công tác An toàn; công tác chỉ đạo của chi bộ, công tác điều hành, quản lý của lãnh đạo giàn, bộ phận cũng như hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị tại các công trình biển trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần gắn kết chặt chẽ và quyết liệt hơn.

Với tinh thần trách nhiệm, Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và đề ra các giải pháp đến cuối nhiệm kỳ để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XNKT nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra.

Một số hành ảnh tại Hội nghị:

Đại biểu dự Hội nghị

Đ/c Đào Nguyên Hưng - Bí thư Đảng ủy XNKT trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ XNKT lần thứ X

Đ/c Lê Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại hội nghịĐại biểu phát biểu ý kiến góp ý tại hội nghị


Đại biểu phát biểu ý kiến góp ý tại hội nghị

Bài và ảnh: P.V. Quang & N. H. Phước

Tin nổi bật