tin tức - sự kiện

Chuyển đổi số và ứng dụng phần mềm quản lý duy tu bảo dưỡng thiết bị tại XNKT – Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

10/25/2023 4:39:00 PM
Chuyển đổi số đã trở thành một xu hướng tất yếu trong việc nâng cao năng suất lao động và quản lý tài sản. Để kịp thời chuyển mình theo xu thế mới, XNKT đã triển khai và áp dụng phần mềm quản lý duy tu bảo dưỡng thiết bị HxGN EAM (trước đây là Infor EAM)

Chuyển đổi số đã trở thành một xu hướng tất yếu trong việc nâng cao năng suất lao động và quản lý tài sản. Để kịp thời chuyển mình theo xu thế mới, XNKT đã triển khai và áp dụng phần mềm quản lý duy tu bảo dưỡng thiết bị HxGN EAM (trước đây là Infor EAM) nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong quản lý các thiết bị và hệ thống trên các công trình biển, giảm thời gian xử lý công tác giấy tờ cho cán bộ vận hành.

Phần mềm quản lý duy tu bảo dưỡng HxGN EAM đã và đang được triển khai trên các CTB của XNKT có các tính năng cơ bản như sau:
•    Quản lý thiết bị và hệ thống: Quản lý và theo dõi tình trạng của thiết bị và hệ thống trên các công trình biển một cách hiệu quả như lý lịch thiết bị, thông tin về thiết bị, các sự kiện liên quan đến thiết bị, hệ thống trong suốt vòng đời thiết bị.
•    Lập lịch bảo dưỡng và báo cáo kết quả bảo dưỡng: Hệ thống cho phép tạo lịch trình bảo dưỡng và theo dõi tiến độ thực hiện, cung cấp báo cáo kết quả bảo dưỡng.
•    Thống kê sự cố, hư hỏng và báo cáo tổng hợp hư hỏng, sự cố thiết bị: Hệ thống cung cấp thống kê sự cố, báo cáo về hư hỏng, sự cố của thiết bị, giúp đánh giá hiệu suất và quản lý hệ thống.
•    Tổng hợp nhân lực, vật tư bảo dưỡng: Hệ thống liên kết các thông tin về nhân lực, vật tư thực hiện bảo dưỡng và dự tính nhu cầu vật tư tiêu hao, phục vụ việc bảo dưỡng sửa chữa theo kế hoạch. Đồng thời, các vật tư sử dụng cho các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cũng được phần mền thống kê, số hóa và lưu trữ trên hệ thống.
•    Liên kết với phần mềm quản lý vật tư: Hệ thống được kết nối với phần mềm quản lý vật tư để xuất các vật tư tiêu hao trong quá trình bảo dưỡng. Vật tư trong các kho của công trình biển được liên kết trực tiếp với phần mềm. Cán bộ quản lý có thể truy vấn và kiểm soát vật tư dự phòng, tồn kho trên các kho vật tư tại mỗi công trình.

Ngoài các tính năng cơ bản trên, hệ thống HxGN EAM còn cung cấp một thư viện với hơn 100 biểu mẫu. Số lượng và phạm vi các biểu mẫu đa dạng, phong phú hỗ trợ giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thiết bị, tài sản trên các công trình của XNKT.

Hiện nay, XNKT đã triển khai và đưa vào vận hành phần mềm HxGN EAM trên cụm giàn PPD-40.000, CTK-3 và các BK, cụm giàn MSP-1/BK-7; giàn Cá Tầm (lô 09-3/12) và Thiên Ưng (lô 04-3). Bên cạnh đó, phần mềm cũng được phát triển một số chức năng đặc thù để quản lý toàn bộ thiết bị nâng thuộc lô 09-1, quản lý các thiết bị phương tiện theo dõi và đo lường… Hệ thống vận hành đạt hiệu quả tốt, giảm nhiều thời gian cho cán bộ vận hành trong việc quản lý thiết bị, lập kế hoạch và báo cáo công việc. Công tác quản lý vật tư thiết bị đã được số hóa và quản lý qua phần mềm, thay thế cách thức quản lý truyền thống. Hệ thống HxGN EAM triển khai áp dụng đã từng bước thay đổi nhận thức của từng cá nhân trong vận hành. Chuyển từ phương thức quản lý từ truyền thống sang quản lý theo công nghệ số, thể hiện tính minh bạch trong công tác quản lý cũng như nhu cầu vật tư thiết bị trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

Theo lộ trình phát triển, những năm tiếp theo, XNKT sẽ có kế hoạch mở rộng áp dụng phần mềm trên tất cả các CTB còn lại và Ban Tăng Sản Lượng, Ban Khảo sát & Kỹ thuật lòng giếng. Sau khi hoàn thành, toàn bộ tài sản, thiết bị sẽ được số hóa hoàn toàn và quản lý trên hệ thống phần mềm.

Một số tính năng của hệ thống được hoàn thiện dần, nâng cao độ chính xác theo thời gian khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ trong quá trình vận hành như: dự báo nhu cầu vật tư cho các hoạt động bảo dưỡng trong các tháng, quý tiếp theo; dự tính vòng đời thiết bị (“lifetime”), trong khả năng cho phép tiếp tục xem xét nâng cấp tính năng tổng hợp nhu cầu vật tư hàng năm của các công trình biển. Việc này sẽ giúp tối ưu về chi phí quản lý vật tư, thiết bị, nâng cao chất lượng quản lý, bảo dưỡng thiết bị.

Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu nhằm nâng cao năng suất lao động, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào trong hoạt động khai thác, vận chuyển và xử lý dầu trên các công trình biển của Vietsovpetro. Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro, XNKT đã không ngừng đổi mới, sẵn sàng tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số và triển khai sâu rộng trong các hoạt động sản xuất của mình.

Việc áp dụng phần mềm HxGN EAM giúp cải thiện hiệu suất, nâng cao hiệu quả công việc, giảm “downtime”, cải thiện quy trình làm việc và xây dựng văn hóa chia sẻ trong tổ chức.
Tin và ảnh: Nhóm dự án EAM XNKT
Một số hình ảnh dự án:
Giao diện phần mềm HxGN EAM.
Tổng quan luồng Dữ liệu Hệ thống EAM XNKT-VSP
Nhóm dự án họp thảo luận thực hiện triển khai hệ thống HxGN EAM BK-TNG.
Tổ triển khai dự án EAM tại giàn MSP-PPD40.000.

Họp trao đổi, thống nhất phương án triển khai cùng tổ dự án giàn MSP-1/BK-7.
Giàn MSP-1/BK-7 và cụm giàn CTK-3 tham gia đào tạo hướng dẫn vận hành hệ thống HxGN EAM.
Tổ chức các buổi đào tạo nội bộ tại CTB (hình ảnh ghi nhận tại giàn CTK-3) nhằm hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm vận hành hệ thống HxGN EAM.
Kỹ sư theo dõi, cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện công việc BDSC hằng ngày trên hệ thống HxGN EAM tại giàn MSP-PPD40.000.
Kỹ sư theo dõi, cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện công việc BDSC hằng ngày trên hệ thống tại giàn CTC-1/2.
Lộ trình triển khai áp dụng hệ thống HxGN EAM XNKT 2023 – 2025.


Tin nổi bật