Giới thiệu

Giới thiệu

​​

KINH NGHIỆM

Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu

Từ khi khai thác tấn dầu đầu tiên cho đến nay, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí luôn đảm bảo khai thác mỏ an toàn; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Sản lượng hàng năm khai thác đều vượt mức kế hoạch từ 0,08% đến 14,6%. Đặc biệt, trong giai đoạn từ 1998 đến tháng 10/2009 Xí nghiệp đã đưa vào khai thác trên 77 giếng mới; Gia tăng trữ lượng dầu 101,6 triệu tấn; thu gom và vận chuyển vào bờ hơn 16 tỷ m3 khí đồng hành. Đây là nguồn nguyên liệu quý giá mà Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro nói chung và Xí nghiệp Khai thác Dầu khí nói riêng cung cấp cho cụm khí điện đạm mới hình thành, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong các năm vừa qua và trong thời gian tới

HD 07 - Gian bom ep nuoc (2).JPG 

​​Hoàn thiện công nghệ khai thác mỏ

Cùng với việc phát hiện dầu trong tầng móng, Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro nói chung và Xí nghiệp Khai thác Dầu khí nói riêng đã nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp kỹ thuật công nghệ và đã áp dụng giải pháp khai thác dầu với hệ số thu hồi dầu cao bằng phương pháp bơm ép nước để bảo tồn, duy trì áp suất vỉa. Ứng dụng này đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, nhờ đó hệ số thu hồi dầu từ 15-18% đã được nâng lên đến 35-38% rồi 40,3%, đã làm lợi hàng chục tỷ USD.HD 03 - Van hanh thu gom khi thap ap va boiler tren tau VSP-02 (2).JPG

Thu gom và xử lý khí đồng hành 

Sản lượng dầu khai thác ngày càng đi xuống theo qui luật tất yếu của mỏ nên lượng khí đồng hành khai thác được cũng giảm theo. Vào thời điểm cao nhất năm 2002, lượng khí đồng hành khai thác được của mỏ Bạch Hổ lên đến 6-7 triệu m3 /ngày đêm. Hiện chỉ có thể khai thác được 3-4 triệu m3/ngày đêm. Trong khi đó, số lượng giếng khai thác bằng phương pháp gaslift ngày càng tăng. Trên 115 giếng khai thác bằng phương pháp gaslift trong tổng số 230 giếng khai thác của 2 mỏ Rồng và Bạch Hổ. Nhu cầu sử dụng gaslift tăng dần. Mặc dù khí gaslift có thể thu hồi lại được, tuy nhiên cũng ảnh rất lớn tới lượng khí chuyển tải về bờ. Cụ thể, hiện nay lượng khí của mỏ Bạch Hổ đưa về bờ chỉ khoảng 2 - 2,5 triệu m3. Khí đồng hành khai thác được tại mỏ Rồng chưa thể thu gom được, phải đốt bỏ, rất lãng phí. Trên mỏ Bạch Hổ, ngoài khí áp cao sau bình tách cấp 1, còn phải đốt bỏ một lượng khí áp thấp rất lớn sau bình tách cấp 2 (khoảng 100-150 ngàn m3/ngày đêm). Lượng khí này thuộc các giàn vòm Bắc của mỏ Bạch Hổ như giàn 1, 3-11.

HD 03 - Van hanh thu gom khi thap ap va boiler tren tau VSP-02 (1).JPG 

Dịch vụ cho khách hàng bên ngoài LD Việt Nga Vietsovpetro

Trong điều kiện sản lượng khai thác dầu giảm, để đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho CBCNV, từ năm 2005 đến nay, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí - là thành viên năng động, đi đầu trong công tác nhận thầu cung ứng dịch vụ kỹ thuật trong và ngoài ngành dầu khí - đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động dịch vụ cho khách hàng trong và ngoài ngành dầu khí để tận dụng các nguồn lực sẵn có, tận dụng tối đa tiềm lực thiết bị và kinh nghiệm của đội ngũ CBCNV. Việc đi đầu trong công tác cung cấp dịch vụ cho khách hàng bên ngoài đã góp phần quan trọng tạo nên một đội ngũ có bề dày kinh nghiệm, phong cách làm việc năng động và đặc biệt là bước đầu đã hình thành được tư duy & thái độ của người làm dịch vụ chuyên nghiệp: đáp ứng nhanh nhu cầu tư vấn cho khách hàng và làm hài lòng khách hàng.​