Giới thiệu

Giới thiệu

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Xí nghiệp khai thác dầu khí là một đơn vị trực thuộc liên doanh Việt Nga vietsovpetro thành lập ngày 13 tháng 02 năm 1987. Qua chặng đường gần 30 năm phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí có những điểm nhấn của các giai đoạn như sau:
Giai đoạn thành lập từ 1987 đến 1991: 
Ngày 13/02/1987: phát hiện dòng dầu công nghiệp ở tầng móng của mỏ Bạch Hổ.
Ngày 18/07/1988: phát hiện dòng dầu công nghiệp ở mỏ Đại Hùng tại giếng ĐH-1. 
Ngày 06/09/1988 bắt đầu khai thác dầu từ tầng Móng mỏ Bạch Hổ từ giếng số 1 giàn MSP-1. Bước đầu khai thác của xí nghiệp sản lượng khai thác dầu đạt khoảng 8771 tấn dầu/ngày đêm. 
Đến ngày 29/12/1988 xí nghiệp đã khai thác được 01 triệu tấn dầu đầu tiên.
Ngày 16/07/1991 ký hiệp định sửa đổi liên doanh dầu khí Việt Xô. Tính đến hết năm 1991 sản lượng khai thác của xí nghiệp đạt trên 5 triệu tấn dầu thô.
Giai đoạn từ 1991 đến 2001:
Ngày 02/03/1992 sau khi sửa đổi hiệp ước chính phủ thì sản lượng khai thác được đẩy mạnh xí nghiệp đạt tổng sản lượng khai thác 10 triệu tấn. 
Ngày 27/05/1995 ký Hiệp định Liên Chính phủ về Liên Bang Nga thừa kế quyền và nghĩa vụ Phía Liên Xô (trước đây) đối với XNLD Vietsovpetro. Giai đoạn 1991 – 2001 là giai đoạn phát triển của xí nghiệp bằng các hoạt động mở rộng liên tiếp hoạt đông khai thác của mình. Xí nghiệp đã khai thác dầu thô ở mỏ Rồng, khai thác khí ở mỏ Bạch Hổ, kết thúc tham dò và khai thác dầu khí ở mỏ Đại Hùng. 
Đến ngày 21/11/2001 xí nghiệp đạt tổng sản lượng khai thác 100 tấn dầu thô. Trong giai đoạn 1991 – 2001 xí nghiệp, liên doanh đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng của Đảng và Chính phủ.
Giai đoạn từ 2001 đến nay:
Trong giai đoạn này xí nghiệp tổ chức nhiều chương trình đầu tư để đưa vào hoạt động nhiều giàn khoan, giếng khoan nhằm duy trì sản lượng khai thác của xí nghiệp. Chính phủ hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đã ký kết nhiều văn bản nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương của hai nước. 
Xí nghiệp Khai thác Dầu khí đặt mục tiêu về đích 210 triệu tấn dầu trong năm 2014 và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước thời hạn.​

 

thumb-1 ​​