Giới thiệu

Giới thiệu

NGUỒN NHÂN LỰC

​Hơn 28 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển, đến nay Xí nghiệp có gần 1800 kỹ sư, công nhân với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dầu khí, có trình độ chuyên môn cao, trong đó trình độ đại học và trên đại học là 1032 người, bao gồm các ngành chính như: kỹ sư công nghệ khai khác dầu khí, kỹ sư máy & thiết bị khai thác dầu, kỹ sư địa chất khai thác mỏ, kỹ sư đo lường và tự động hoá, kỹ sư điện, điện lạnh, kỹ sư điều khiển tàu chứa dầu, máy tàu... Số lượng người có trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật là 734 người. Nhiều kỹ sư và công nhân kỹ thuật được đào tạo, tập huấn, nghiên cứu ở nước ngoài.
Hiện tại, trong Xí nghiệp có 130 chuyên gia Nga đang công tác trực tiếp và có nhiều chuyên gia nước ngoài khác cộng tác trong nhiều lĩnh vực. ​