DỊCH VỤ VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Đây là dịch vụ cốt lõi của XNKT DK. Trong những năm qua, XNKT DK đã triển khai thực hiện tốt các hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) cho nhiều công trình, dự án, đóng góp một phần quan trọng trong việc hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác hàng năm của các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước

DỰ ÁN VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG FPSO TGT ARMADA

 • . Khách hàng: Hoang Long JOC
 • . Phạm vi công việc : Vận hành và bảo dưỡng (O&M)
 • . Năm dự kiến bắt đầu vận hành: từ năm 2009
 • . Hạng mục công việc : tàu FPSO Armada TGT-1, mỏ Tê Giác Trắng, lô 16-1
 • . Công suất xử lý: 55.000 thùng dầu/ngày

DỰ ÁN VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG GIÀN CÁC GIÀN WHP

 • • Khách hàng: Hoàng Long JOC / Thăng Long JOC
 • • Phạm vi công việc : Vận hành và bảo dưỡng (O&M)
 • • Thời gian triển khai:từ năm 2011
 • • Hạng mục công việc : WHP H1, H4, H5 - mỏ Tê Giác Trắng lô 16-1 / WHP HST-HSĐ lô 15-2/01
 • • Công suất xử lý: WHP H1: 30.000 thùng dầu/ngày;WHP H4: 8.000 thùng dầu/ngày;WHP H5: 15.000 thùng dầu/ngày;WHP HST-HSĐ: 15.000 thùng dầu/ngày;

DỰ ÁN VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG MỎ CÁ TẦM

 • • Khách hàng: Tổ hợp nhà thầu Lô 09-3/12
 • • Phạm vi công việc: Vận hành & bảo dưỡng (O&M)
 • • Thời gian triển khai: 25/01/2019
 • • Sản phẩm: Dầu & Khí
 • • Sản lượng khai thác: 1.630 tấn/ngày/đêm

DỰ ÁN VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG MỎ CÁ NGỪ VÀNG

 • • Khách hàng: HVJOC
 • • Phạm vi công việc : Vận hành và bảo dưỡng (O&M)
 • • Năm bắt đầu vận hành: 2009
 • • Hạng mục công việc:WHP CNV - mỏ Cá Ngừ Vàng - lô 09-2
 • • Hạng mục công việc:WHP CNV - mỏ Cá Ngừ Vàng - lô 09-2
 • •Công suất xử lý:15.000 thùng dầu/ngày

DỰ ÁN VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG GIÀN THIÊN ƯNG

 • • Khách hàng: VSP
 • • Phạm vi công việc : Vận hành và bảo dưỡng (O&M)
 • • Năm dự kiến bắt đầu vận hành: 2016
 • • Hạng mục công việc : giàn Thiên Ưng (Jacket, Topside), lô 04-3 ngoài khơi Việt Nam.
 • • Mực nước sâu: 120m
 • • Khối lượng khối thượng tầng: 4,200 MT
 • • Khối lượng chân đế: 6,600 MT
 • • Khối lượng cọc: 3,200 MT
 • • Sản phẩm: Khí & Condensate
 • • Công suất tối đa: 3 triệu m3/ngày đêm

DỰ ÁN VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NÉN KHÍ ĐẠI HÙNG

 • • Khách hàng: PVEP POC
 • • Phạm vi công việc : Vận hành và bảo dưỡng (O&M)
 • • Năm dự kiến bắt đầu vận hành: 2016
 • • Hạng mục công việc: Hệ thống nén khí Đại Hùng (Riser, Slug Catcher, Custody Metering System, Inlet Scrubber + Gas Compression Package + Discharge Cooler…) do PVEP POC đầu tư lắp đặt trên giàn Thiên Ưng, lô 04-3 ngoài khơi Việt Nam.
 • • Tag No.: 25AQ01
 • • Năm sản xuất: 2015
 • • Khối lượng thiết kế: 170,000 KG
 • • Kích thước: 16000mm (L) x 3800mm (W) x 10000mm (H)
 • • Công suất tối đa (nén Khí đồng hành khai thác từ mỏ Đại Hùng): 1 triệu m3/ngày đêm

DỰ ÁN VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG MỎ NAM RỒNG – ĐỒI MỒI

 • • VRJ Petroleum Company.
 • • Phạm vi công việc : Vận hành và bảo dưỡng (O&M)
 • • Năm bắt đầu vận hành: 2010
 • • Hạng mục công việc:WHP RC4 + RCDM; mỏ hợp nhất Nam Rồng – Đồi Mồi; lô 09-1 & 09-3.
 • • Năm sản xuất: 2015
 • • Sản lượng khai thác: 4.100 thùng dầu/ngày đêm (tháng 12/2016).